قبل از پر کردن فرم همکاری، حتما به نکات زیر توجه کنید:

پس از ثبت مشخصات و اطلاعات شما، در صورت نیاز و صلاحدید مدیریت مجموعه، با شما تماس خواهیم گرفت.
پر کردن این فرم به منزله استخدام شما نیست و اینه مجموعه هیچگونه تعهدی نسبت به آن نخواهد داشت.

فرم مشخصات پرسنلی

    اینجانب اعلام میدارم با علم و اطلاع کامل از قوانین و مقررات داخلی هتل، ضمن مطالعه کامل کلیه مندرجات فرم حاضر، به تمامی سوالات مذکور پاسخ صحیح داده و در صورت اثبات خلاف واقع بودن آن، ضمن عدم اعتراض به اخراج خود، عواقب ناشی از آنرا به عهده میگیرم.