بندر تاریخی لافت

لافت بارزترين روستا در روستاهای ساحلی قشم است.
كامل بودن آبينه موجود در لافت، معشيت پايدار مردم آن، توسعه آينده‌ی آن از جمله احداث پل خليج فارس كه جزيره قشم را از طريق لافت به سرزمين اصلی متصل خواهد كرد همه و همه از ويژگی‌های منحصر به فرد اين بندر می‌باشد.
اين روستا با تنوع بافت نو و كهنه، يكی از ده روستای برتر كشور از لحاظ معماری می‌باشد.
در مجموعه شهر ساحلی لافت، قلعه نادری با ويژگی‌های قلعه‌های ايرانی در جوار چاه‌های تلا از دژهای مستحكم دفاعی جزيره قشم به شمار می‌رفته است.
از ديگر جاذبه‌های لافت می‌توان از بادگيرهای سنتی، كارگاه‌های لنج سازی، بزرگترين آب انبار جنوب ايران، چاه تلا،‌ برج‌های تاريخی دوره سامانيان، مسجد جامع لافت نام برد كه در واقع بندر لافت يك مجموعه تاريخی در كشور به لحاظ معماری شناخته شده و به ثبت رسيده است.